Etusivu

« aihelistaan

YT kolahti taas kerran


 • markku siren

  2.2.2016 klo 16:48
  Ylläpitäjä on muokannut tätä viestiä.
  Tätä kirjoittaessan ei ole tietoa , mitä talo tällä kertaa haluaa alueemme YT näytelmässä. Sitähän YT on - teatteria . Kukaan tolkun ihminen ei voi kuvitella , etteikö YT:n aloittajalla ole selvät sävelet mitä aikovat tehdä ja miten . Tietoa pihdataan neuvottelusta toiseen ja toivotaan parasta , ettei uhkan kohderyhmä ala ryttyilemään .Näytelmän episodien alias Y`T neuvottelujen jälkeen sitten tulee "avointa " tiedottamista .... Muistamme miten YT iski 2015 viimeksi toimipaikkoihin ankaralla kädellä. Sitä ennen yritettiin lopettaa kokonaan JKL terminaali , siinä täysin onnistumatta . Jotain jäi vielä.Ja viimeksi massa YT kosahti perusjakeluun -jälkiä ei ole pystytty korjaamaan vieläkään , vaikkei talo mitään myönnäkään .

  Tässä olisi foorumia heitellä ajatuksia , ventiloida mieltä so to speak siitä mitä arvelette tulevan pitämän . Muistetaan kuitenkin , että talon creme de la creme osastoa nämä vähennykset eivät koske . Rapiat 30 johtajaamme( http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015111320656685_uu.shtml ) voivat jatkaa uurastamistaan , vailla huolia . Paras työpaikka 2020 lieneekin heidän osaltaan maalissa ? Mutta kommentoikaa vapaasti ! Ja voimia , ei ole syytä lannistua !

  T Markku S

 • markku siren

  5.2.2016 klo 16:43
  Nonnii, nyt sitten talo raottanut pari milliä salamyhkäisyyden verhoa sen suhteen mitä alueelleemme haetaan .

  Suunnitellut muutokset:

  Jakelutoimipaikkojen tuotannollisten töiden uudelleenjärjestely

  Postin mukaan perusjakelussa on tarve sopeuttaa toimintaa asiakastarpeen muuttuessa ja volyymilaskun kiihtyessä. Postin tulee kehittää jakelupalvelua vastaamaan asiakkaiden muuttunutta ajankäyttöä, ja palveluiden tulee olla saatavilla laveammalla aikaikkunalla.

  Jakelureitteihin suunnitellaan sekä toiminnallisia että rakenteellisia muutoksia, minkä lisäksi esityötä suunnitellaan järjestettäväksi uudelleen. Jakelun aikaikkunaa suunnitellaan lavennettavaksi, ja uusiin aikaikkunoihin haetaan paremmin sopivia resursointimalleja. Jakelutoimipaikkaverkon rakennetta suunnitellaan sopeutettavaksi vastaamaan tulevaisuuden haasteita.

  Osana muutoksia tarkastellaan myös kirjelaatikoiden ja postilokeroiden määriä, tyhjennysaikoja ja sijoittelua sekä postilaatikoiden ryhmittelyä.
  Vienti- ja noutojakeluihin suunnitellaan uudistuksia, jotta jakelun laveampi aikaikkuna voidaan hyödyntää paremmin.

  Käsittely :

  Jyväskylän postikeskuksessa paketti- ja printtitoimintoihin suunnitellaan uudelleenjärjestelyjä, jotta prosessit saadaan tehokkaammiksi ja asiakaslupaukset varmistettua.

 • markku siren

  5.2.2016 klo 16:46
  Jakelun suhteen ei allekirjoittaneen kapasiteetti riitä arvioimaan mitä muutokset käytännössä tarkottaisi . Käsittelyn suhteen sensijaan näyttää , että samat laskelmat jotka reilu vuosi sitten tehtiin pitää tehdä uudelleen . Taas eri laskijat ja homman toteuttajat ilmeisesti .

 • markku siren

  13.2.2016 klo 00:23
  Järvi-Suomi
  Jakelutoimipaikkoja suunnitellaan yhdistettävän seuraavien toimipaikkojen osalta:
  Jakelupäällikköalue Keski-Suomi; - yhdistymishanke Jämsä-Jämsänkoski, Suolahti-Äänekoski ja Vaajakoski-Lievestuore-Toivakka .

  Suunnitellut muutokset
  Jakelureittien toiminnallinen ja rakenteellinen muutos
  Perusjakelussa työnantaja suunnittelee tehtäväksi jakelureittien ja esityön uudelleenjärjestelyä vastaamaan muuttuneita asiakastarpeita sekä volyymilaskua. Lisäksi toimipaikkojen reittirakennetta ja toimipaikkakohtaista tavoitetyövuoromäärää tarkastellaan huomioiden laskeva työntarve ja tarkoituksenmukainen kulkutapa.
  Jakelun aikaikkunaa suunnitellaan lavennettavaksi vastaamaan paremmin asiakastarpeita. Perusjakelussa jakeluosuudet tultaisiin suunnittelemaan nykyistä aikataulua myöhemmäksi, jolloin jatkossa jakelutyö saattaisi olla iltapainotteisempaa.
  Jakelutoimipaikkoja suunnitellaan tyypitettävän reittisuunnittelun pohjaksi seuraaviin kategorioihin:
  1. Kärry- ja pyörävaltaiset 2. Autovaltaiset 3. Autovaltaisia pienemmät toimipaikat 4. Pohjanmaan varhennettu jakelu 5. Turun Saaristo
  Suunnitteluvaiheessa pyritään löytämään optimaalinen jakelureittirakenne eri tyyppikategorioihin. Näitä rakenteita suunnitellaan monistettavan samankaltaisiin jakelutoimipaikkoihin

  Jyväskylän postikeskuksen printti- ja pakettitoimintojen uudelleenjärjestely
  Jyväskylän postikeskuksen osalta suunnitellaan tehostettavan printti- ja pakettiprosessitoimintoja tekemällä
  toiminnallista uudelleenjärjestelyä. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuutta toiminnan siirtämiseksi Tampereen lajittelukeskukseen. Terminaalin keräily- ja lajittelualueen toiminnallisuuksia tarkastellaan ja arvioidaan tarve uudelleenjärjestelylle. Lisäksi printtiprosessin osalta tarkastellaan selvittelyn ja lajittelun osalta toimintoja kokonaisuutena.

  Vai ollaan sitä taas vaihteeksi Postikeskus ......

 • markku siren

  12.3.2016 klo 23:07
  Tiedonjyväsiä mitä on pudotettu suuresta mysteeriosta alias YT neuvotteluista vko 10 :  Järvi-Suomi  Alustavan arvion mukaan vakinaisen henkilöstön irtisanomistarve tällä alueella on 76 henkilöä, josta arviolta 33 voidaan hoitaa vapaaehtoisin ratkaisuin.

  Lisäksi voi tulla osa-aikaistamisia alustavan arvion mukaan 27 henkilölle ja osa-aikaisten tuntien vähentymistä.  Alueellisissa välineuvotteluissa käsitellyt asiat :  Alueellisissa neuvotteluissa käytiin keskusteluja reittirakenteesta sekä suunnitelmien etenemisestä ja tarkentumisesta. Lisäksi käytiin läpi uusia työssäkäyntialueita. Työssäkäyntialueen laajennuksista uuteen tilanteeseen tehdään paikalliset sopimukset.  Neuvotteluissa keskusteltiin myös henkilöstövähennyksistä sekä Uusi polku -asioista. Lisäksi nostettiin esille huoli osa-aikaistamisten määristä sekä henkilöstön riittävyydestä. Todettiin, että maaseudulla voi olla haastavaa saada osa-aikaisia työntekijöitä. Erityisesti nostettiin esille huoli siitä, että vähennyksiä näyttäisi kohdistuvan sellaisille alueille, joissa on jo tällä hetkellä jäämiä ja joissa tehdään jo nyt paljon ylitöitä.

  Neuvotteluissa nostettiin esille työvuoroaikojen riittävyys, eli työvuorot olisi suunniteltava niin, että työt tulevat tehdyksi suunniteltuna työaikana.  Lisäksi kerrattiin tulevaisuuden modulaarista reittirakennetta. Modulaariset reitit elävät voimakkaasti jakeluvolyymien mukaan. Neuvotteluissa nostettiin myös esille kysymys siitä, kuinka paljon autoreiteillä voi olla kerrostaloja. Prosenttilukuja tästä ei ole, mutta työssä jaksaminen huomioidaan suunnittelussa.
  Alueellisissa neuvotteluissa käytiin myös sijaisresurssipooliasiaa ja suunnitelmia sen käyttöönotosta. Kuopion alueelta esitettiin uudelleen toive, että Kuopion postikeskus lisättäisiin sijaispoolin piiriin. Työnantaja totesi kuten edellisessä neuvottelussa, eli että lajittelussa sijaispoolit eivät ehkä osoittaudu toimiviksi ratkaisuiksi, joten toistaiseksi lajittelu on poolijärjestelyn ulkopuolella. • markku siren

  12.3.2016 klo 23:10
  Ensi viikko (vko 11) on sitten päätösneuvottelujen vuoro . Näillä tiedoilla näyttää , että hissukseen tulee kiire , kun kerran valmista ei tunnu olevan oikein missään . On hiukan mahdollista , että työnantajapuoli tarkoituksella panttaa tietojaan - kun ei ole vielä valmista . Ensi viikolla olenemme viisaampia ?

 • markku siren

  19.3.2016 klo 23:06
  Viikko 11 toi sitten mukanaan tuloksia YT neuvotteluista , mutta jätti enemmän kysymysmerkkejä kuin antoi lopulta vastauksia . Ohessa liiton tiedotteesta napattua :


  Tuotannon perusjakelun yt-neuvottelut päättyivät erimielisyyteen

  Perusjakelun henkilöstövähennykset ja osa-aikaistamiset ovat täysin ylimitoitettuja

  Tuotannon perusjakelun alueelliset päätösneuvottelut käytiin tiistaina 15.3. ja valtakunnallinen päätösneuvottelu keskiviikkona 16.3. Henkilöstön edustajien mielestä vähennykset ovat järkyttävän suuria, vaikka ne näyttäytyvät vähäisiltä isojen henkilökohtaisten irtisanomisratkaisujen vuoksi. Myös osa-aikaistamisia pidetään täysin ylimitoitettuina.

  - Vähennysten etupainotteisuus ei ole missään linjassa totuuden ja toteutuneiden lähetysmäärävähenemisten kanssa. Sen sijaan työnantaja tulee ikään kuin kaiken varalta irtisanomaan työntekijöitä toivossaan, että heidän lähetysmääräennusteensa toteutuvat tulevaisuudessa, PAUn neuvottelijat toteavat.

  Neuvottelijat eivät myöskään hyväksyneet postinjakelun kokoaikaisuuden periaatteen murentamista uudella perusjakelun rakennemuutoksella, jossa sisällä tehtävä esityö tullaan eriyttämään ulkona tehtävästä jakelutyöstä. Postin teettämää KUORMA- tutkimusta tulee huomioida paremmin jakelutoimipaikkojen kategorisoinnissa. Nyt näyttää jopa siltä, että tutkimusta ei ole hyödynnetty lainkaan. Kuormatutkimus osoittaa sen, että kaikenlainen työn yksipuolistuminen lisää kuormittumiseen liittyviä ongelmia. Tällä hetkellä monipuolisuus osaltaan tasaa niitä.

  Jatkuvaa säätämistä

  Epävarmuutta ja sekavuutta työntekijöissä herättävät volyymin mukaisesti suunnitellut jatkuvat päivittäiset työvuorojen muutokset ja säätämiset.

  Työnantaja ei ole käynyt riittävän tarkasti läpi alueilla toimipaikkatasoisia hienosuunnitelmia. Jakelutoimipaikkakohtainen tarkastelu on ontunut todella pahasti. Näyttää siltä, että perusjakelun olemassa olevat resurssiongelmat ja ylityömäärät tulevat entisestään kasvamaan.

  Jaksaminen koetuksella

  PAUn neuvottelijat toivat esiin huolensa myös työntekijöiden jaksamisesta. Suunnitellut työtehtävät tulevat olemaan todella kuormittavia. Työturvallisuus vaarantuu henkilöstövähennysten myötä, koska töitä on jatkossa tekijöitä enemmän.

  - Paheksumme syvästi Postin harjoittamaa henkilöstöpolitiikkaa tässäkin prosessissa; mielestämme hyvää henkilöstöpolitiikkaa ei ole se, että omaa henkilöstöä irtisanotaan ja tilalle otetaan ulkopuolista työvoimaa.


  Keski-Suomen jakeluun kohdistuvista muutoksista en osaa sanoa mitään , kun vain jakelulle on asiasta tiedotettu (mitä sitten nyt on tiedotettu) . Käsittelyyn (jossa itse työskentelen)osui - 2 htv + 5 hlöä siirtyy jakelun alaisuuteen tekemään reittilajittelua . Muutoksia tulee aamupaketteihin ( menossa Tampereelle koneelle liki kaikki) , sekä iltavuoroon . Näistä kuulemma tiedotetaan lisää lähiaikoina .
« aihelistaan

Osallistu keskusteluun

tai aloita uusi keskustelu »

Roskapostin esto ei onnistunut. Ole hyvä ja yritä uudelleen.
YT kolahti taas kerran

Tälle keskustelupalstalle kirjoitetut viestit julkaistaan palstalla vasta ylläpitäjän hyväksymisen jälkeen.